Vad är det som viskar i den gamla övergivna gruvan?

En man som utforskade en övergiven gruva i den australiensiska vildmarken fick lite mer valuta för sin ansträngning än vad han räknat med. Vad är det som viskar i mörkret?

Den övergivna gruvan Waldeck Mine i Wiluna i västra Australien är mer än 150 år gammal och ligger i en djup och skogig floddal. Gruvgångarna har ätit sig djupt ner i berggrunden och förgrenat sig åt alla möjliga håll under de många år då svettiga och smutsiga män med hackor och spadar försökte utvinna guld ur den australiensiska vildmarken. Det var hit mannen som i klippet omnämns som Frank hade tagit sig en mörk och stormig kväll i slutet av 2016 för att utforska vad som verkligen finns kvar av det som en gång övergavs under jord.

I klippet hörs tydligt någonting som susar i gruvgångarna, något som låter som viskningar och som kommer nerifrån det djupa schaktet. Frank undrar själv i klippet om ljuden möjligen kan härröra från fåglar eller ormar men någon egentlig förklaring har han inte.

Vad tror du att det är som viskar i de mörka gruvgångarna om nätterna ute i vildmarken?

Källa: Daily Mirror, The Sun

Kanske gillar du även det här?