Vad är det för ljud som hörs i engelska Plymouth?

Plymouth-bon Joao Caetano var ute och promenerade i hamnområdet Royal William Yard i den engelska staden Plymouth på kvällen fredagen den 10 februari 2017 när han lyckades fånga det märkliga hummande ljudet på sin mobiltelefon.

Plymouth ligger i den absolut sydvästligaste delen av Storbritannien och är en hamnstad med knappt 260.000 invånare som främst är känd för att genom sin placering mitt emellan floderna Plym och Tamars utlopp vara en del av världens största naturliga hamn. Området har under många år fungerat som örlogsbas för brittiska flottan och Plymouth har även varit en betydande handelsstad och fiskehamn. Hamnområdet Royal William Yard där mobilfilmen spelades in var en gång i tiden en av den brittiska flottans viktigaste lagerupplag men området stängdes 1982 och är idag sparsamt befolkat.

Det här är inte första gången som staden råkar ut för märkliga ljud. Sedan 1970-talet, när ljuden först började uppmärksammas, har lokalbefolkningen då och då utsatts för olika typer av ljudfenomen som kommit att sammanfattas som The Plymouth Hum och som beskrivs som olika varianter av lågfrekventa melodiska hummanden som hörs vida omkring över staden. Lokalmedia har vid flera tillfällen rapporterat om ljuden men än finns inte mycket mer än spekulationer till varför ljuden uppkommer. Elektriska pyloner och sonarljud som alstras av sjögångens rörelser mot sjöbottnen utanför staden hör till de vanligaste gissningarna men även så kallade H.A.A.R.P-sounds har föreslagits som orsak till fenomenet.

Vad var det Joao Caetano hörde där på fredagskvällen och som fastnade på filmen? Ännu har inga experter kommenterat saken och inga andra vittnen har trätt fram, så det är upp till var och en att avgöra vad man till tro.

Vad tror du? Lyssna på ljudet här:

Kanske gillar du även det här?