Professor tänker försöka identifiera Loch Ness-odjuret med hjälp av DNA

Den Nyzeeländske professorn Neil Gemmell hoppas kunna skaffa DNA från det kända skotska sjöodjuret. Kan detta ge tillräcklig information för att slutligen besvara frågorna om Nessies existens?

Att leta efter Nessie är professorn inte först med. Både mer eller mindre seriösa forskarlag och hugade privatpersoner har sedan 1870-talet försökt bevisa sjöodjurets existens. Ett flertal fotografier som påstås föreställa sjöodjuret har också publicerats genom åren men de har alla haft det gemensamt att de har varit gryniga och otydliga och därför varit lätta att avfärda som bluff. Det hoppas nu den Nyzeeländske professorn Neil Gemmell från University of Otago råda bot på. Han tänker ta modern teknik till hjälp.

Professorn, som arbetar på den anatomiska avdelningen på sitt universitet, hoppas kunna samla in sjövatten från Loch Ness och låta vattnet genomgå analys. Neil Gemmell är nämligen övertygad om att modern genomisk teknologi är känslig nog för att kunna fånga upp och identifiera DNA från sjöodjuret i det vatten odjuret eventuellt lever och äter i.


Genomik är studiet av arvsmassa, det vill säga en organisms fulla uppsättning DNA, som inkluderar såväl gener som så kallade icke-kodande DNA. Området har vuxit de senaste åren, inte minst beroende på den goda tillgång på data som har följt av de stora genomiska projekt som startats av organisationen Human Genome Organisation (HUGO).

Det är alltså denna moderna teknik som professor Gemmell nu tänker använda för att försöka avgöra om sjöodjuret i Loch Ness först och främst existerar och, om så är fallet, kunna artbestämma det. Sättet man tänker gå tillväga är ganska rättframt. Man börjar med att samla in sjövatten och därefter filtrerar man ut de genetiska lämningar som tillhör de växter och djur som man vet förekommer i sjön. Därefter ser man vad det är som finns kvar. Skulle man då hitta genetiskt material som tillhör någonting som inte borde vara där så är det en stark indikator på att man är på rätt väg.

Idén behöver fortfarande ekonomisk hjälp för att kunna bli verklighet men professor Gemmell är optimistisk inför utsikten att få ihop de nödvändiga medlen för att kunna inleda projektet under de nästkommande tolv månaderna.

Källa: Otago Daily Times

Kanske gillar du även det här?