Poliskommissarien som försvann: Kjell Granholm, 1991

En pensionerad poliskommissarie lämnar sängvärmen på en skärgårdsö för att ensam ge sig ut på havet i en liten motorbåt. Sedan dess är han försvunnen. Vad hände egentligen den där oktobernatten 1991?

1975-07-15_granholm07
Klicka för större bild.

På morgonen fredagen den 25 oktober 1991 kom den nyligen pensionerade poliskommissarien Kjell Granholm ner till bryggan i Spillersboda, strax söder om Norrtälje, för sista gången i livet. Han brukade åka dit emellanåt med sin bil och det gjorde han även denna gång. Väl framme började han att lasta över lite småsaker till sin lilla motorbåt som låg förtöjd på platsen, bland annat ett kulgevär och två hagelgevär, för att sedan återvända till bostaden. Granholm lämnade bilen på uppfarten, hoppade upp på sin cykel och återvände ner till bryggan i Spillersboda. Ett kvinnligt vittne som bodde strax intill bryggan noterade Granholms göromål och såg honom även lämna bryggan för att en stund senare återkomma med cykel.

Granholm hade tio dagar tidigare köpt sig en liten motorbåt av typen Saga och det var med denna han nu skulle fara till ön Sundskär som ligger öster om Norrtälje en bit ut i skärgården. Han hade i förväg talat om för sin hustru att han skulle träffa en gammal vän och männen hade tänkt lägga ut lite fiskenät och ha det trevligt under helgen. Istället för att styra båten i riktning mot Sundskär styrde han istället i motsatt riktning mot Lidön. Även detta vet vi genom en vittnesuppgift som härrör från en person som kände igen Granholms båt. Granholm kom fram till Sundskär först vid 15-tiden och där mötte han sin gamle vän.

kgMännen umgicks under återstoden av dagen och eftersom man hade föresatt sig att ge sig ut och fiska tidigt morgonen därpå gjorde man tidig kväll. Granholm lovade att väcka kamraten på morgonen men när vännen vaknade av sig själv såg han till sin förvåning att Granholm inte fanns i stugan. Däremot låg både Granholms mössa och ficklampa kvar, trots att han måste ha lämnat stugan i beckmörker. Vännen trodde naturligtvis att Kjell Granholm skulle återkomma till stugan för den överenskomna fiskedagen, men det gjorde han aldrig.

Samma dag som Granholm försvann från stugan, lördagen den 26 oktober, ser lotsarna som befinner sig vid Simpnäs brygga att Granholms båt ligger vid bryggan med motorn igång. Klockan är då 07:25. Simpnäs brygga ligger minst tre och en halv timmes resa från Sundskär, vilket innebär att Granholm måste ha lämnat sin säng i stugan mitt i natten trots att fiskekamraten låg kvar och sov. Observationen av båten antecknades noggrant i lotsloggboken. Polisen är även säkra på att det faktiskt var Kjell Granholms båt man såg eftersom lotsarna väl kände till den gamle poliskommissarien och hans nyinköpta båt. Efter att ha iakttagit båten en stund fick lotsarna känslan av att båten låg och väntade ut dem, som att den låg och väntade på en lämplig lucka att smita iväg när ingen tittade. Så fort lotsarna lämnade Simpnäs såg de att båten satte full fart i nordlig riktning ut mot Väddö. Ute på redden låg ett större tankfartyg. Den mycket mindre motorbåten gick farligt nära det stora tankfartyget och lotsarna, som genom sina arbetskontakter med Polismyndigheten i området visste att Kjell Granholm var en försiktig person, menade att Granholm aldrig skulle ha kört sin nya båt som han var så rädd om på ett så oansvarigt sätt.

344472-500x375
Det var en motorbåt av det här slaget som Kjell Granholm ägde.

Söndagen den 27 oktober finns inga kända observationer av båten men på måndagen den 28 oktober återfanns den av Sjöräddningen. Båten låg och drev långt ute på öppet vatten utanför Grisslehamn. Tändningen var påslagen och gasreglaget var ställt på framåt men eftersom bensintanken var tom hade motorn stannat. Efter att ha tagits på släp in till Norrtälje genomgick båten en besiktning. Skador upptäcktes längs ena sidan, som om den hade stött emot någonting. Kapellet hade kraftiga revor, vilket inte hade varit fallet under lördagsmorgonen när lotsen observerade båten vid bryggan. I sjökortet upptäcktes märken som skulle kunna vara knivhugg. Det var allmänt stökigt i det lilla utrymmet som utgör kabinen och en av båtens framluckor stod öppen. Dessutom var det ena av de tre gevären var borta och av ett annat av gevären fanns det bara kolven kvar. Någon hade lyckats bräcka bössan mitt itu och pipan saknades.

Allt detta är ju märkliga omständigheter, men det skulle tillkomma ytterligare detaljer som förbryllade polisen. Kjell Granholm hade levt tillsammans med sin hustru sedan många år och barnen var utflugna. Ekonomin var god och enligt hustrun hade makarna inga skulder. Däremot hade Kjell Granholm två fina guldur som han fått av Polismyndigheten i samband med att han firade 30 år i aktiv tjänst. Dessa klockor fanns inte kvar i hans och hustruns hem. Borta var också 10.000 kr i kontanter som han hade tagit ut från ett bankkonto dagarna innan försvinnandet. Ingen kan förvisso med säkerhet säga om han hade med sig dessa guldklockor och pengar ut på resan ut i skärgården, men borta var både klockorna och pengarna likafullt.

Polisens utredare kom fram till att Kjell Granberg måste ha drabbats av någon slags sjukdom och att detta gjort att han förvirrat sig ut på havet och där fallit överbord och drunknat. Familjen höll inte med om denna avfärdande konklusion. I sin förtvivlan och vanmakt vände sig Kjell Granholms syster Gurli Westerblom till Hemmets Journals rikskända fjärrskåderska Saida Andersson. Saida sade sig kunna känna att försvinnandet hade samband med Granholms tid som polis. Saida uppgav även att hon för sitt inre såg två män figurera tillsammans med Granholm i båten. Några namn eller andra kännetecken på dessa okända män kunde hon dock inte bidra med.

Vad fick Kjell Granholm att lämna stugan på Sundskär i den mörka och kyliga höstnatten för att ensam ge sig ut på det mörka havet? Varför betedde sig Kjell Granholm så märkligt i mötet med lotsarna? Var tog det saknade geväret och eventuellt även pengarna och guldklockorna vägen? I vilket sammanhang blev det andra geväret utsatt för så kraftigt våld att kolven bröts loss från pipan? Hur uppkom revorna i båtens kapell? Och, framförallt, var tog Kjell Granholm vägen?

Kanske gillar du även det här?