Nya fynd tyder på rituell kannibalism i Europa

Arkeologer som arbetar vid en utgrävning i södra Spanien rapporterar om gräsliga fynd. Det man hittat är benrester som inte bara är tydligt mänskliga utan också tydligt tillagade och avgnagda. Det är alltså inte rovdjur som fällt och ätit upp människorna som benen kommer från, det är andra människor.

Den arkeologiska utgrävningen fokuserar på en grotta i området Marina Alta i vilken man hittat mer än trettio olika benrester. Benen tillhör minst ett barn och två vuxna individer. Lämningarna beräknas vara mellan 11.000-13.000 år gamla och härrör från den Mesolitiska tidsperioden, alltså under den senare perioden av det vi till vardags kallar Stenåldern. Vid den här tiden hade människan lärt sig hantera enklare verktyg och vapen och man livnärde sig av jakt på småvilt, fiske och genom att samla vegetabilier.

Och – uppenbarligen – genom att äta upp sina grannar.

Mänskliga revben som visar tydliga tecken på att ha kokats och tuggats på.

Författaren och antropologen Juan Morales Pérez från universitetet i Valencia slog i en pressrelease fast att det man vet om de jägar- och samlarmänniskor som levde i området under den Mesolitiska tidsperioden inte på något sätt förklarar varför de skulle ha behov av att äta upp varandra. Det fanns gott om vilt och klimatet var gynnsamt för den som ville samla in ätbara vegetabilier, så skälen till varför man likväl ägnade sig åt kannibalism måste vara andra än bara att skaffa föda.

I publikationen Journal of Anthropological Archaeology för forskarna fram tesen att den här sortens kannibalism snarare var någon form av hämndritual eller rituellt våld ämnat att demoralisera eller försvaga konkurrerande grupper.

” – Human consumption as a result of nutritional stress requirements seems unlikely due to the broad spectrum of resources consumed by Mesolithic populations in the region. However, […] an increase in social complexity and burial rituals could mean that the human remains from Santa Maira result from institutionalized behaviour, or at least that their appearance within this context could be related to general changes in cultural and economic traditions as well as the increase in territorial behaviour of human groups.”

Så, där har vi det. Rituell kannibalism i vidskepligt syfte. Okej, låt vara att det är mer än tiotusen år sedan, men ändå…

Många av de mänskliga benresterna visar tecken på att ha bearbetats med stenverktyg.

Källa: Pressrelease från universitetet i Barcelona

Kanske gillar du även det här?