Nummerstationer; en bortglömd kvarleva från en annan tid, eller?

Tänk dig en radiostation som sänder ut ett meddelande. En barnröst, kanske tillhörande en liten flicka, läser in en serie siffror. Ett. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Noll. Mellan serierna av nummer som läses in spelar en speldosa av den där sorten som barn förr hade i barnkammaren. Samma melodi om och om igen. Samma ljusa barnröst. Samma serier av siffror. Tänk dig att den här stationen har hållit på att sända sedan sjuttiotalet. Om och om igen. Dag ut och dag in. År ut och år in. Idag ska vi tala om nummerstationer.

Nummerstationer är radiostationer som sänder sekvenser av nummer oftast upplästa av en artificiell röst. Källorna bakom dessa radiostationer är generellt sett okända och inte heller syftet med stationerna är kända. Den vanligaste förklaringen är att nummerstationer ofta har ett militärt syfte, ett sätt för organisationer att skicka meddelanden till agenter som befinner sig på uppdrag på annan ort. Den förklaringen låter ju spännande i sig men förklarar inte varför samma meddelanden sänds ut på varierande frekvenser över lång tid. Stationer kan glida över frekvensbandet över tid och hålla på och mata ut sina ofta simpla meddelanden över många år. Varför? Och för vems öron? I dagens uppkopplade Internet-era borde det finns smidigare alternativ för att komma i kontakt med sina agenter än att sända ut skumma serier av siffror via för allmänheten väl kända frekvenser. Så, varför och för vem? Och kanske mest intressant… Av vem?

Det finns dussintals, kanske till och med hundratals olika nummerstationer. Många av dem har varit aktiva sedan Kalla krigets dagar och vissa är till och med ännu äldre. Nummerstationer började dyka upp efter Första Världskriget. Jag tänkte att vi skulle titta på en handfull av de mest kusliga stationerna som brukar figurera på nätet.

The Swedish Rhapsody: En polsk nummerstation som använder rösten hos en liten flicka
En av de absolut mest obehagliga nummerstationerna är Swedish Rhapsody och är namnet till trots en polsk station som började sända på sjuttiotalet. Stationen spelar upp speldosemusik, stycket Swedish Rhapsody av Hugo Alvfén. En liten flicka läser upp serier av nummer på tyska. Sändningssegmentet avslutas med det tyska ordet ”ACHTUNG!”, innan alltihop börjar om igen. Originalsändningen höll på att sända fram till 1997 men varianter av sändningen hölls vid liv till 2007.


Baklängesstationen/Valsångsstationen: En station som sänder ut märkliga ljud och förvrängda röster

Rubriken säger allt. Det här är en station som sänder ut vad som närmast går att beskriva som statiskt brus blandat med tjutanden som påminner om valsång. Emellanåt kan en förvrängd röst höras men vad som sägs är mer oklart.

Teorierna runt stationen med det märkliga namnet XM är många. Man har kunnat slå fast att signalen sänds ut från två olika platser, en i USA och en i England. Varför och av vem är däremot mer osäkert. Förslag finns att stationen är en kvarleva från något hemligt regeringslett program och att signalen användes för att samordna agenter ute på fältet. Andra förslag finns som gör gällande att stationen är uppsatt som en underlig form av avantgardekonst av någon okänd konstnär. Det är är givetvis bara gissningar, faktum är att vi inte vet. XM sänder fortfarande.


Den märkliga ”Yosemite Sam”-stationen

Den här skumma stationen som härstammar från indianreservatet Laguna utanför Albuquerque, New Mexico, summerar upp hela företeelsen med nummerstationer på ett bra sätt.

I början av december 2004 började Federal Communications Commission (FCC) få in rapporter om att en okänd utsändning börjat figurera i området. Utsändningen börjar med ett 800 millisekunders skarpt ljud som låter lite som en BluRay-spelare som försöker läsa en hoppande skiva. Ljudet följs omedelbart upp av Snurre Sprätts ärkefiende Yosemite Sam som skriker ” – Varmint, I’m gonna blow you to smithereens!”. Konspirationsteoretiker och allmänt nyfiket folk har lyckats identifiera sekvensen från Snurre Sprätt-filmen ”Bunker Hill” (1949). Varför just den biten tecknad filmhistoria åtföljer ett skarpt skrapande i en mystisk radioutsändning vet däremot ingen. Sekvensen sänds ut över fyra olika frekvenser och ligger alltid på exakt två minuter per utsändning.


Den ryska stationen UVB-76 ”The Buzzer”, världens mest märkliga nummerstation.

Alla tiders mest märkliga nummerstation är en signal som befinner sig på frekvensen 4625 kHz och som har varit aktiv sedan slutet av sjuttiotalet. Den allra tidigaste kända inspelningen av stationens utsändningar är daterad 1982. Sedan dess har stationen sänt ut ett ständigt upprepat brusande. Lite då och då, med några års mellanrum, upphör brusandet och en röst läser på ryska upp en serie nummer och ryska namn.

En av de mest intressanta sakerna med UVB-76 är att stationen har överlevt både kommunismens och Sovjetunionens fall. Man skulle ju kunna tro att stationen skulle tas ur bruk efter att järnridån föll, men så har inte blivit fallet. Tvärtom har stationen blivit ännu aktivare sedan millennieskiftet. Det tidigare ganska sällsynta meddelandet med namn och nummer börjar dyka upp allt oftare.

Under 2010 begav sig en grupp entusiaster ut på jakt efter nummerstationens geografiska punkt och fann den i en militärbunker i den ryska staden Povarovo. Platsen var helt övergiven och det enda man hittade var en loggbok med diverse meddelanden med militär anknytning. Efter att gruppen lämnat bunkern flyttade någon på sändaren. UVB-76 sänder än idag och går att lyssna på live via Internet.

Bilder från besöket i Povarova
Tråd om UVB-76 på Flashback

Länkar:
Samlingssida för nummerstationer

Kanske gillar du även det här?