NASA planerar människor på Mars redan 2033

Den amerikanska rymdstyrelsen har givit order om en ny och mycket ambitiös målbild som inkluderar bemannade expeditioner till Mars. 

Enligt nysläppta NASA Transition Authorization Act kommer 19,5 miljarder dollar att öronmärkas för den amerikanska rymdstyrelsens syften. Pengarna kommer att användas till ny rymdforskning men även till nya bemannade expeditioner ut i rymden.

Ett av NASA’s främsta mål är att dra upp riktlinjerna för att ”sätta mänskligheten på eller i närheten av Mars yta under 2030-talet”, optimalt genom att skicka en bemannad expedition till den röda planeten senast 2033.

Det nya Orion-systemet tillsammans med ett nyutvecklat uppskjutningssystem för rymdfärjor kommer att spela en avgörande roll i den planerade framstöten mot Mars. En obemannad expedition till Mars är planlagd till 2018 och en bemannad förbiflygning planeras äga rum cirka 2021. Därefter kommer man att undersöka möjligheterna att sätta mänskliga fötter på planetens yta drygt tio år senare.

Ett yttligare skäl till det väl tilltagna anslaget som NASA nyligen beviljats är att man ska försöka utarbeta ett nytt system som gör att man i god tid ska kunna lokalisera asteroider som kan komma att bli farliga för jorden.

Källa: Yahoo

Kanske gillar du även det här?