Astronomer hittar jordlik planet

NASA har hittat en jordnära planet som uppges befinna sig inom den beboeliga zonen i förhållande till sin stjärna. Planeten beräknas vara en större och äldre kusin till jorden och befinner sig i omloppsbana runt en så kallad G-klass-stjärna av samma typ som vår egen sol. Den revolutionerande upptäckten har gjorts av ett rymdteleskop i Kepler-programmet, vilket lanserades 2009. Uppgiften var att leta efter så kallade exoplaneter, planeter som befinner sig utanför vårt eget solsystem men med förutsättningar som liknar jordens.

452b_artistconcept_comparisonwithearth
En storleksjämförelse mellan vår jord och Kepler-452b.

Det var den 24 juli 2015 som NASA presenterade sitt senaste fynd, planeten Kepler-452b, en bekräftad exoplanet som befinner sig på ett avstånd på 1.400 ljusår från jorden. Med astronomiska mått är 1.400 ljusår bara runt knuten men förklarat i lite mer begripliga termer så innebär det att man måste färdas i ljusets hastighet i 1.400 år för en resa enkel väg till den nyupptäckta planeten. Med den teknik som vi idag har tillgång till så skulle en resa till planeten ta 25,8 miljoner år.

Planeten är 60% större än vår egen jord och beräknas vara över 6 miljarder år gammal. Kepler-452b befinner sig i omloppsbana runt en så kallad G-klass-stjärna, en gul dvärgstjärna av samma typ som vår egen sol. Ett varv runt stjärnan tar 385 dagar. Man har ännu inte lyckats bekräfta om Kepler-452b är en gasplanet eller en stenplanet men den ringa storleken indikerar att det kan röra sig om en stenplanet eftersom gasplaneter tenderar att vara betydligt större. Planeten uppskattas ha en massa fem gånger så stor som vår jord och gravitationskraften beräknas vara den dubbla jämfört med vår. Skulle Kepler-452b vara en stenplanet så är det troligt att det finns en mängd aktiva vulkaner på planeten.

Det som är extra intressant med Kepler-452b är att planeten befinner sig inom den beboeliga zonen. Temperaturen runt en stjärna varierar så att ju närmare stjärnan man kommer sig desto varmare blir det och tvärtom. Den beboeliga zonen är ett område runt en stjärna där det är precis lagom varmt så att det vatten som befinner sig på planeten varken förångas eller fryser till is utan kan forma pölar och på det viset vara en del i det ekosystem som möjliggör liv på planeten.

Kepler-452b_System
Diagram över de planeter som befinner sig inom den beboeliga zonen (grönt område) i sina respektive solsystem.

Exoplaneter, speciellt små jordliknande världar, var något som hörde hemma inom science fiction för bara lite mer än 20 år sedan. I dag, tusentals upptäckter senare, är astronomer på väg att hitta något som människor har drömt om i tusentals år – en annan jord. Sedan Kepler-programmet lanserades för sju år sedan har det identifierat över tusen planeter och på 22 av dem tror man att förutsättningarna är sådana att liv skulle kunna uppstå.

Så, finns det liv på Kepler-452b och vad krävs för att vi ska kunna upptäcka det? Ja, dels måste vi hitta sådana här planeter på betydligt närmare håll och det blir en uppgift för nästa generation med rymdteleskop efter Kepler. Sedan behövs hjälpinsatser från de största teleskopen både på jorden och i omloppsbana. Men även då lär det bli riktigt svårt att urskilja till exempel bevis på vegetation i ljus som passerat planetens atmosfär. Kirunaprofessorn Javier Martín-Torres tror att liv utanför jorden hittas lättast inte ute i galaxen, utan här i solsystemet på planeter som Mars och månar som Europa och Enceladus. Ett mer vågat men också mer eggande alternativ är att leta efter radio- och andra signaler från främmande civilisationer; så kallade SETI. Det finns krafter som satsar i den riktningen, exempelvis den ryske miljardären Jurij Milner som satsar stora pengar i projektet Breakthrough Listen med stöd av bland andra fysikern Stephen Hawking och astronomen Martin Rees.

Fram till dess har vi ju alltid Kepler-452b att fundera över. Kommer vi någonsin att få veta om det finns liv på planeten? Vem vet?

Läs mer:
NASA’s Kepler Mission Discovers Bigger, Older Cousin to Earth
NASA Kepler Mission
Stephen Hawking launches $100m search for alien life beyond solar system

Kanske gillar du även det här?