MayDay-mysteriet – Chifferleken som snart pågått i fyrtio år

Sedan 1981 har en okänd avsändare skickat in komplicerade chiffer och rebusar till den Arizona-baserade elevtidningen The Daily Wildcat. Det här mysteriet lever i allra högsta grad och pågår i skrivande stund. 

Rebusen som publicerades som en helsida i The Daily Wildcat den 1 maj 1995. Klicka för större bild, alternativt öppna bilden i en ny flik för att se den i full storlek.

Bryan Hance, en dator- och journaliststudent på University of Arizona, satt en dag i början på maj 1995 och läste i tidningen The Daily Wildcat. Tidningen är en dagligen publicerad lokaltidning anknuten till universitetet och den sköts helt av eleverna. Exemplaret Byran hade framför sig var daterat till den 1 maj och Bryan reagerade på en märklig sida i tidningen. Sidan, en hel annonssida, verkade vara helt tillägnad en underlig rebus. Det var åtminstone den första tanken som for genom huvudet på Bryan när han satt och tittade på uppslaget.

Rebusen utgjordes av en serie kvadrater i vilka antingen historiska personer, symboler, text på främmande språk eller talserier fanns inlagda. Gustav VI Adolf, Martin Luther, Oliver Cromwell och Jean Calvin fanns representerade. Texten såg ut att vara hebreiska i den ena kvadraten och grekiska i den andra. Ett schackbräde fanns även infogat, där svart verkar ha övertaget över vitt. Kvadraterna var sammanbundna med linjer, vilka i sin tur är markerade med cirklar i vilka stjärnor i olika antal finns infogade. Hela rebusen är tryckt över en kartbild som verkar föreställa den del av Rom där Vatikanstaten ligger.

Efter att ha klurat en god stund på sidan utan att komma någonvart gav Bryan upp och bläddrade vidare. Han avfärdade rebusen som något som gissningsvis klurats ihop av någon obskyr studentförening på campus, i ett försök att göra sig märkvärdiga. Sedan förflöt ett år. Den 1 maj 1996 bläddrade Bryan återigen i lokaltidningen och lade märke till ännu en rebus, även denna gång en helsida med samma religiösa figurer och olika texter. Den här gången fanns även geografiska koordinater infogade. En av dem leder till Wittenberg i Tyskland och en annan leder till Genève i Schweiz. Även denna rebus var tryckt över en kartbild som föreställde en stad. Bryan reagerade på samma sätt som de flesta av oss skulle gjort, med förvåning och intresse men utan att egentligen komma sig för att forska vidare i saken.

Året därpå, den 1 maj 1997, upptäckte Bryan ännu en helsidesrebus i lokaltidningen. Den här gången hade han som journaliststudent på universitet sökt och fått plats som webmaster på The Daily Wildcat och hade större möjligheter att börja göra efterforskningar om de märkliga rebusarna. Nu satt alltså Bryan där på redaktionen och började slå i bakkatalogen. Vad han hittade skulle komma att inte bara förvåna honom utan också förändra hela hans liv.

Det skulle visa sig att de senaste tre årens rebusar inte var de enda. Långtifrån. Varje år hade liknande rebusar eller chiffer publicerats i The Daily Wildcat ända sedan 1981 när det första lilla chiffermontaget publicerades prick på datumet 1 maj. Därefter hade en liknande rebus plublicerats nästan varje år på datumet 1 maj, med enstaka undantag. Rebusar hade dock publicerats varje år, i undantagsfall på andra datum. Utöver dessa bildmontage brukade även små tilläggsrebusar publiceras mot slutet av året, kanske för att rätta tidigare misstag eller för att komplettera med nya ledtrådar. För varje år som förflutit sedan 1981 har rebusarna fortsatt komma in till tidningen. De har dessutom utvecklats, från att vara små texter och bilder till att bli intrikata helsidesannonser där lager på lager av obskyr information fogats samman till ibland vackra men kryptiska helhetsbilder.

Den första rebusen, publicerad 1 maj 1981.

Det skulle efter två veckors grävande i tidningens arkiv visa sig att Bryan upptäckt ett mysterium med rötter som ledde så långt bak som till det sena 1970-talet. Det verkade dessutom vara ett mycket lokalt mysterium, då alla publiceringar skett i en obskyr studentdriven universitetstidning i Arizona. Komplexiteten i rebusarna är även den helt bortom all rim och reson. Skaparen, eller skaparna, verkar besitta en oerhörd allmänbildning som spänner från historia till religion till främmande språk till matematik. Kreatörerna verkar utöver detta ha tillgång till en hel del pengar. Annonsplatserna är nämligen inte gratis, en helsida i tidningen kan gå loss på ett par tusen dollar vilket motsvarar 15.000-20.000 svenska kronor. Minst en sådan helsida köps in varje år, ofta flera stycken. Det blir en rejäl slant på drygt fyrtio år.

Bryan satte upp en webbsida, MayDay Mystery Website, på vilken han började lägga ut vad han hittills hittat i tidningens arkiv. Han vände sig även till besökarna om hjälp med att tyda chiffren. Svaren strömmade in och folk började lägga sina pannor i djupa veck. Det var dock inte bara vanliga internetsurfare som började uppmärksamma Bryans webbsida och hans försök att lösa rebusarna. År 1999 skulle ett brev anlända till Bryan. Avsändaren sade sig vara en del av den gruppering som låg bakom de märkliga chiffren. Gruppen kallade sig enligt egen utsago för The Orphanage och kontakten med Bryan skulle bestå, hela tiden utan att avslöja vem som låg bakom varken gruppen eller kontakten med Bryan. Gruppen skickade brev, email och till och med små paket med föremål i form av exotiska mynt och sedlar till Bryan. Man skickade uppmuntrande ord när Bryan eller någon annan hade lyckats klura ut någon del av något chiffer. Det kom även kritik från den hemliga grupperingen när de tyckte att utvecklingen av mysteriet hade stannat av eller när kodknäckarna som höll på med rebusarna tydligt var på väg i fel riktning.

Det senaste tillägget, publicerad 7 december 2016. Klicka för större bild.

Ingenting som sker undgår att lämna spår efter sig och så var inte fallet den här gången heller. Bryan och hans kodknäckande följare lyckades spåra varifrån annonsbeställningarna och betalningarna kom och spåren ledde till ett advokatkontor i Tucson, Arizona. Advokaten, en grånad herre i sextioårsåldern, medgav att han var en mellanhand i affären men att han inte var en del av den mystiska gruppen eller på något annat sätt hade något att göra med dem, utöver de rent yrkesmässiga kontakter som följde med uppdraget som gruppen givit åt advokatbyrån. Det hör dock till saken att advokaten, som föredrar att vara anonym; en önskan som Bryan har respekterat, själv har en mycket bred utbildning långt över de juridiska färdigheter hans yrke kräver. Med examen i filosofi, en doktorstitel i teologi och ett medlemskap i föreningen MENSA torde den här anonyme advokaten vara en utmärkt kandidat i jakten på rebusarnas skapare. Han är dessutom i rätt ålder och borde ha varit en ung man när rebusarna började dyka upp i början av 1980-talet. Det är även rimligt att tänka sig att rebusarnas komplexitet har följt advokatens egen utbildningskurva, till att börja med enkla men därefter alltmer intrikata för varje decennium som förflutit allteftersom mannen har allmänbildat sig och utvecklat sina sinnliga färdigheter.

Men faktum är att detta bara är spekulationer. Vi vet inte. Den här anonyme advokaten är samtidigt lätt att peka ut eftersom det är den enda anläggningsytan till grupperingen som kallar sig The Orphanage som vi har. Kanske existerar de verkligen? Kanske är advokaten bara en simpel mellanhand som tar hand om de där rent kamerala detaljerna av hanteringen, sånt som att beställa annonsplats och posta breven med rebusarna?

Det är heller inte klarlagt vad exakt hela det här chiffermysteriet ska leda till. Det har spekulerats i att den som knäcker hela rebusserien får fram en geografisk position och där ska enligt teorin ett kassaskåp återfinnas och i detta ska man hitta något oskattbart, men om det verkligen finns någon skattkruka vid rebusregnbågens slut är oklart. Kanske är det bara ett livslångt trollande med allmänheten där skaparens enda drivkraft är att se hur många han eller hon kan sätta i rörelse? Fast ändå, kanske är det verkligen en hemlig grupp vars syfte med chiffren är att på något sätt aktivera människor, for better or for worse? Vad vi däremot vet är att rebusarna fortsätter att strömma in till The Daily Wildcat på samma sätt som de gjort under de senaste dryga fyrtio åren; via vanliga brev utan avsändare. Det senaste i raden gick i tryck den 7 december 2016.

Och nu är det snart den 1 maj igen…

Läs mer:
MayDay Mystery Website
Fullständig lista med alla rebusarna sedan 1981, samt förslag på lösningar. Uppdateras kontinuerligt.
Mysteriets Facebookgrupp
Reddit

Podcast:
Strange Matters Podcast

Avslutningsvis, några exempel på hur sådana här rebusar kan se ut. Klicka för större bild.
Kanske gillar du även det här?