Kvinnan som lämnade sjukhussängen och försvann – Aili Sarpio, Heinola, 1988

En gammal kvinna skrivs in som patient på ett sjukhus. Kvinnan får en sömntablett och går till sängs. Därefter är hon spårlöst försvunnen. Hur kan en människa bara gå upp i rök rakt framför ögonen på omgivningen?

Aili Sarpio. Klicka för större bild.

Året var 1988. I den finska staden Heinola bodde en 78-årig dam vid namn Aili Sarpio, en energisk, glad och sällskaplig liten gumma. Hon var änka sedan 1974 och hade efter några flyttar mellan olika bostäder slagit sej ner på ett serviceboende i staden. Hon hade inga problem att klara sej själv, men hon ville gärna ha folk omkring sej. Aili var i god kondition för sin ålder och levde ett rörligt liv. Hon hade kulturella intressen och umgicks flitigt med både släktingar och vänner. Aili var varken dement eller deprimerad. Hon njöt snarare av livet på ålderns höst. När hon försvann var det från ett sjukhus i en liten finländsk stad, en miljö som borde vara den tryggast tänkbara för en äldre kvinna.

Heinola är en liten stad med knappt 20.000 invånare belägen i ett typiskt finskt insjölandskap cirka 14 mil nordost om Helsingfors. På senare tid har staden närmast blivit känd för det världsmästerskap i bastubad som gick av stapeln där 2010 och som slutade i tragedi när en rysk deltagare dog av värmeslag under pågående tävling. Till stadens främsta byggnader hör det präktiga Reumatikersjukhuset, en tio våningars koloss uppförd 1951, en fin representant för nordisk sjukhusarkitektur på 1950-talet. Sjukhusområdet är idag klassat som en kulturmiljö av riksintresse.

Reumatikersjukhuset i Heinola.

Händelsen det här handlar om utspelar sig natten mellan den 13 och 14 september 1988. Aili Sarpio befinner sig på Reumatikersjukhuset där hon placerats på en sal. Hon har sökt vård för smärtor i nacken och är nu inlagd för att genomgå en rutinundersökning. Tanken är att Aili ska tillbringa två-tre nätter på sjukhuset och hon ska bland annat genomgå en så kallad en angiografisk undersökning, en röntgenundersökning av blodkärl för att reda ut eventuella förekomster av förändringar eller sjukdomar som exempelvis blockeringar eller förträngningar.

Aili skrivs in på sjukhuset måndagen den 12 september. På tisdagen klagar hon över att hon har sovit dåligt i den ovana miljön. Läkaren skriver därför ut ett milt sömnmedel, en halv tablett Imovane som Aili får strax innan hon gick till sängs.

Natten på sjukhuset var lugn. När nattsköterskan tittar till patienterna i salen runt midnatt sover den gamla damen  i sin säng. Det gör hon också när den kvinnliga patienten i sängen bredvid släcker sin läslampa och lägger sig för att sova cirka klockan 01.15. Nästa gång sköterskan tittar in i rummet, cirka klockan 02.10, är Aili borta.

Utgången från avdelningen till hissarna. Var det här Aili smög ut mitt i natten?

Sköterskan började genast leta genom avdelningen utan att hitta kvinnan. Klockan 03.40 fick polisen i Heinola larm om att en patient var försvunnen från sjukhuset. En patrull skickades till platsen. En timme senare är eftersökningarna i full gång. Natten var blöt och kall och temperaturen låg runt sju grader, så en gammal kvinna som yrar runt utomhus i bara nattlinnet kan snabbt komma att får stora problem. Tiotalet poliser sätter därför igång med att finkamma området runt sjukhuset, utan att hitta kvinnan. Förstärkningar kom dessutom från staden Lahtis, 30 km bort, där det just då pågick utbildning av räddningshundar. På morgonen följande dag anslöt både värnpliktiga och frivilliga.

Spaningarna pågick i tre dagar. Man letade i den skogiga terrängen och längs stränderna och man sökte igenom en intilliggande byggarbetsplats. Polis och vårdpersonal vände upp och ned på hela sjukhusbyggnaden från källare till vind, utan att hitta Aili.

Vad hade då hänt med Aili Sarpio? Hade hon blivit offer för brott? Det finns inget konkret som tyder på det. Sjukhuset låg avskilt till i skogsbrynet och ingen hade sett eller hört något ovanligt på platsen under natten. Möjligheten att någon skulle smyga in på avdelningen på sjukhuset för att röva bort en patient i 1980-talets Finland känns alldeles för otänkbar för att ens ta med i beräkningen. Självmord verkar också mycket osannolikt. Äldre människor som begår självmord har oftast konkreta problem som exempelvis svår sjukdom eller en pågående depression. Det fanns hos den energiska och glada Aili Sarpio som tydde på självdestruktiva tankar. Tvärtom såg hon ljust på framtiden och njöt av livet på ålderns höst.

Kanske ligger en del av förklaringen i medicinen hon fick på kvällen? Kanske var hon ovan vid att äta sömnmedel? Den troligaste förklaringen till försvinnandet ligger i teorin att Aili vaknade efter några timmar, omtöcknad och förvirrad av medicinen och av den ovana omgivningen. Kanske behövde hon gå på toaletten och gick ut i korridoren utan att väcka kvinnan i sängen bredvid och utan att nattsköterskan märkte något. Därefter tog Aili helt enkelt fel dörr. Istället för att gå in genom den som leder till toaletten valde hon den som leder till hissarna. Hon kan mycket väl ha varit både förvirrad och uppskakad när hon inte kommer in på den toalett hon förväntat sig utan istället står i ett kalt utrymme som hon inte känner igen sig i. Därefter kan hon i all tysthet ha åkt ner med en av hissarna och tagit sig ut genom entrédörrarna, kanske i ett förvirrat försök att ta sig hem? Idag är ofta sjukhusentréer låsta under natten men så var det inte alltid under åttiotalet. Övervakningskameror var inte heller vanliga så några sådana fanns inte på Reumatikersjukhuset. Kan Aili osedd ha smitit ut genom entrén och irrat in i skogen och där dukat under av kylan eftersom hon var tunt klädd?

Entrén till Reumatikersjukhuset. Var det ut genom de här dörrarna Aili försvann mitt i natten, enbart iklädd ett nattlinne?

Hur lyckas en 78-årig kvinna försvinna så spårlöst? Att hon kanske har råkat ut för en olycka även inne i tryggheten på ett sjukhus är inte heller omöjligt men hur kan hon så till den milda grad upp i rök att man inte ens återfinner kroppen trots att man vänder upp och ner på hela sjukhuset? Och om hon lyckats ta sig ut, varför hittas hon då inte när man eftersöker henne under de efterföljande dagarna? Hur långt kan hon ha orkat gå, tunt klädd och utan skor?

På nätet florerar vilda teorier om mordiska nattsköterskor och enligt uppgift ska sopnedkasten på många finländska sjukhus ha varit rena dödsfällorna ännu på 80-talet men sannolikheten för att Aili ska ha ramlat ner i sopsystemet eller slagits ihjäl av en lustmordisk sköterska får anses som mycket små. Det har förvisso hänt att både läkare och sköterskor har mördat patienter tidigare men då har det ofta skett genom medveten felmedicinering. Därtill kommer även det logistiska problemet. Hur blir en eventuellt mordisk sköterska av med kroppen utan att väcka uppmärksamhet?

Aili Sarpios familj misstänker att lösningen finns inne på Reumatikersjukhuset. De upplever att man från sjukhusets sida gjort allt för att tysta ner det som hänt och undvikit att svara på frågor. Någon krisvård erbjöds inte i samband med försvinnandet och de anhörigas begäran om att få till stånd en utredning om ifall något fel begåtts i vården av Aili avslogs. Familjen vände sej 1991 till länsstyrelsen i S:t Michel för att få ut Ailis patientuppgifter men trots myndigheternas löften om snara åtgärder överlät inte sjukhuset uppgifterna förrän i mars 2000, hela nio år efter att familjen krävt ut dokumenten. Från sjukvårdens sida beklagar man idag å det djupaste sin brist på empati och samarbetsvilja.

Idag finns betydligt mer bebyggelse kring den gamla sjukhusbyggnaden än vad som var fallet 1988 och folk rör sig varje dag i skogarna. Reumatikersjukhuset är däremot nedlagt sedan länge. En del av lokalerna används idag som ålderdomshem samtidigt som andra delar står oanvända. Aili Sarpios kropp har dock aldrig återfunnits, varken i eller utanför lokalerna. Försvinnandet är fortfarande ouppklarat.

Läs mer:
Flashback Inläggen från användaren Ördög har hjälpt mig mycket.
Mysteriebloggen Intressant mysteriesida där jag lånat den här historien.
Murha.info Finskt forum som behandlar olösta mord. (Enbart på finska).
Hejac Ännu ett finskt forum som behandlar olösta brott. (Enbart på finska).

Kanske gillar du även det här?