Jules Vernes tidskapsel återfunnen, kan innehålla opublicerade texter

En tidskapsel som länkas till den världsberömde franske science fiction-författaren Jules Verne har återfunnits. Metallboxen beräknas ha legat begravd i marken i över hundra års tid och kan innehålla opublicerade texter från författaren.

Titlar som Resan till Jordens medelpunkt, Jorden runt på 80 dagar och En världsomsegling under havet är några av de böcker som gjort den franske 1800-talsförfattaren Jules Verne känd och älskad av SciFi-nördar världen över i mer än hundra års tid. Jules Verne har haft ett enormt inflytande på Science Fiction-genren och hans futuristiska funderingar om resor till månen och djupdykningar i världshaven tedde sig för en 1800-talsmänniska som rena fantasierna. Och likväl, idag är vi där.

Till glädje för alla Jules Verne-fans ute i stugorna är kanske inte den skriftskatt författaren efterlämnade helt komplett ännu. Man har nämligen lyckats återfinna en tidskapsel som knutits till författaren, en metalbox som under april månad grävdes upp ur sin gömma i Occitanieregionen i Franska Pyrenéerna. Den lilla metallådan tros ha begravts i marken någon gång under 1800-talets sista år och röntgen som genomförts av metallboxen visar att den innehåller papper, böcker och inskriptioner. Kanske handlar det om tidigare outgivet material?

Efter att ha samlat in och analyserat material från den kände författarens efterlämnade dokument och från hans grav i Amiens i norra Frankrike lyckades historiker och arkeologer från Descartesuniversitetet i Paris och The Explorers Club i New York med gemensamma krafter sammanställa ledtrådar som pekade på att Jules Verne verkligen efterlämnat något i den till Spanien gränsande Occitanieregionen. I september 2016 började man leta genom att använda sig av olika typer av algoritmer för geolokalisering. Detta eftersom man ville minska ner det möjliga avsökningsområdet för att sedan genom att använda sig av drönare med markpenetrerande radar kunna scanna av de återstående områdena. Metoden var framgångsrik och man lyckades återfinna den metallbox som man hade uppgifter om skulle finnas någonstans inom ett begränsat sökområde. Metallboxen tros ha tillhört Jules Verne och ha begravts i syfte att fungera som en tidskapsel.

Tyvärr verkar fukt ha trängt in i boxen och de inledande laboratorietester som gjorts av den i nuläget ganska rostiga lilla lådan visar att det som ligger inuti den, en mängd papper och böcker men även ett metallföremål, har skadats av att tillbringa över hundra år nergrävt i jorden. Enligt fältarkeologen Elouan Beauséjour från Descartesuniversitetet i Paris finns det skador på föremålen, men man hyser hopp om att kunna öppna upp den lilla metallboxen i en kontrollerad laboratoriemiljö för att rädda det som räddas går.

Särskilt böckerna som ligger i lådan är av stort intresse, både för forskarna och för alla oss andra som i hemlighet hoppas på att ännu outgivet material ska återfinnas bland de efterlämnade pappren. Om så blir fallet återstår att se, men en sak är åtminstone klar; trots att Jules Verne avled redan 1905 fortsätter han att sätta fantasin i rörelse hos människor än idag.

Källa: PR Newswire, Daily Express

Kanske gillar du även det här?