Forntida människokranium kan skriva om delar av mänsklighetens historia

Arkeologer har grävt upp delar av två separata forntida mänskliga skallar. Fyndet gjordes i de centrala delarna av Kina och forskarna säger att skalldelarna kan komma att vända tidigare kända uppgifter över ända och skriva om delar av den moderna människans historia.

Skalldelarna, som beräknas vara mellan 105.000 och 125.000 år gamla, verkar bära en blandning av drag från både Neandertalmänniskan och den moderna människan. Det skulle i sin tur kunna göra gällande att man stött på lämningarna efter en tidigare helt okänd människosort, en slags felande länk som skulle kunna skriva om delar av det vi tror oss känna till om mänsklighetens utveckling.

En annan möjlighet är att skallbenen härstammar från Denisovanmänniskan, ytterligare en variant av släktet Homo, som levde för cirka 40.000 år sedan.

Professor Katerina Harvati från University of Tübingen ser på fyndet med spänning.

Det är en oerhört spännande upptäckt, framförallt eftersom de fossila lämningarna från Ostasien ofta varit både fragmentariska och svåra att datera.”

Paleoanthropologen Maria Martinon-Torres från University College London håller med.

Kina skriver om mänsklighetens historia. Jag tycker att det är väldigt spännande.”

Fynd av det här slaget är väldigt ovanliga. Därför finns det många kunskapsluckor att fylla i när det gäller förståelsen för hur den moderna människan Homo Sapiens spred sig över jordklotet efter att hon lämnat Afrika bakom sig för cirka 125.000 år sedan.

Källa: Science Alert

Kanske gillar du även det här?