Det mullrar från den italienska supervulkanen

En supervulkan på den italienska västkusten som i århundraden fört en slumrande tillvaro har börjat röra på sig. De italienska myndigheterna har höjt risknivån från grönt till gult eftersom gastrycket i magmakitteln under vulkanen växer snabbt, något som kan bädda för ett utbrott i en nära framtid. Skulle ett utbrott inträffa varnar forskare för att det går att jämföra med ett ”större meteoritnedslag”.

Lägg namnet Campi Flegrei på minnet. Det är namnet på den supervulkan som ligger belägen under den italienska västkusten runt en mil väster om Neapel. Vulkanen har inte haft ett utbrott på ett halvt millennium. Nu verkar det emellertid som att den håller på att vakna till liv efter att ha legat och slumrat sedan 1538 då ett utbrott ägde rum som pågick i åtta dagar och dessutom skapade ännu en vulkan, Monte Nuovo.

Wikipedia vet att berätta att en supervulkan är en vulkan vars utslungade material under en enstaka eruption överstiger 1 000 kubikkilometer. En annan benämning är VEI 8, det vill säga den högsta nivån på VEI-skalan, vilket är det index som mäter hur pass explosiv en vulkan är. Supervulkaner finns utspridda över hela jorden och kända exempel är Laacher See i Tyskland, Toba-kalderan i Indonesien, Santorini-kalderan i Grekland och, kanske det mest kända exemplet, Yellowstone-kalderan som ligger i nationalparken med samma namn i nordvästra USA. En Kaldera är en stor kittelformad fördjupning i jordskorpan som skapas då en vulkan med en flera kilometer stor diameter kollapsar. När magmakammaren under vulkanen töms kan ’taket’ sjunka in och skapa en stor rund struktur som liknar en kittel. Detta sker ofta under våldsamma utbrott och nya vulkaner kan skjuta upp i fördjupningen som efter hand fylls ut.

mapsv
Den röda ringen till vänster visar Campi Flegrei. Till höger ser vi även vulkanen Vesuvius utmärkt.

Det är just denna kokande kittel med sin glödande magma som en nyligen publicerad forskarrapport varnar för. I rapporten beskrivs hur trycket under vulkanen kan vara på väg att nå den tröskel där processen mot ett utbrott sätts i gång. Sedan 2005 har marken under Campi Flegrei successivt höjts. Enligt rapporten har höjningen varit ungefär fyra decimeter under tio års tid, men rapporten visar även att höjningen har accelererat i hastighet. I samband med detta höjdes varningsnivån 2012 från grön till gul, vilket innebär att supervulkanen behöver observeras mer aktivt. Skulle vulkanen få ett större utbrott kan följden bli katastrofala globala effekter som kan jämföras med större meteoritnedslag.

Campi Flegrei bildades för många hundra tusen år sedan och var orsak till just en sådan global katastrof för cirka 200.000 år sedan. En massiv eruption spydde ur sig så mycket aska att himlen förmörkades och en vulkanvinter triggades igång, alltså en klimatförändring som orsakas av att aska från ett vulkanutbrott förmörkar himlen och hindrar solljuset från att tränga igenom och därför effektivt kyler ner jordskorpan. Vulkanen hade ett nytt utbrott för 40.000 år sedan, ett annat utbrott för 35.000 år sedan och ännu ett utbrott för 12.000 år sedan. I en omdebatterad studie som kom 2010 föreslås det att det kraftiga utbrott som uppstod för 40.000 år sedan skulle ha varit en orsak till varför Neandertalmänniskan utrotades.

Ett annat stort problem för forskarna är vulkanens läge. Enligt en av författarna till rapporten, Giovanni Chiodini, kan situationen vid ett utbrott bli ”mycket farlig” för de tre miljoner människor som bor i området – inklusive miljonstaden Neapel. Vulkanen Vesuvius, som bland annat är känd för det förödande utbrottet år 79 som begravde staden Pompeji, ligger också i Neapels absoluta närhet och på grund av närheten till vulkanerna finns ett system för att övervaka områdets vulkaniska aktivitet. Det här systemet har dock sina brister och man kan därför aldrig vara säker på att det kommer att kunna gå att evakuera miljontals människor i tid innan ett utbrott äger rum. Man kan inte ens vara säker på att man kommer att kunna beräkna utbrottets styrka med någon större säkerhet.

Hur stor är risken att vi kommer att se ett utbrott i Europa under vår livstid?

Läs mer:
National Geographic
Flashback

Kanske gillar du även det här?