Dalgången på Antarktis där jorden blöder

Ur en spricka i en glaciär i en dalgång på Antarktis väller det fram blodröd vätska. På håll ser det ut som om jorden blöder ur djupa sår och i luften kan man känna den där typiska metalliska doften som brukar förknippas med blod.

Det är dock inte blod som rinner ur glaciären utan saltvatten mättat av järnoxid, eller rost som det brukar kallas i vardagligt tal. Platsen där det blodröda saltvattnet strömmar ur marken är Taylor Valley i Victoria Land i den östra delen av Antarktis. Området upptäcktes 1911 av den australiensiske geologen Griffith Taylor och dalgången bär också hans namn. Under isen finns en ficka av saltvatten som beräknas befinna sig på ett djup av cirka 400 meter under isen.

För 5 miljoner år sedan var havsnivån betydligt högre än idag och på den tiden fanns en slags fjord i området. När isen började torna upp sig under Miocenperioden inneslöts den här fjorden helt av glaciären och fickan av saltvatten fångades in och blev kvar under det tilltagande istäcket. I motsats till de flesta andra glaciärer på Antarktis är inte istäcket fastfruset i berggrunden i Taylor Valley utan vilar istället flytande ovanpå en uråldrig vattenkropp som för evigt fångats av kölden. Som en följd av detta har saltmängden i vattnet koncentrerats till två till tre gånger vad den borde ha varit om vattnet varit en del av det omkringliggande havet. Salt smälter som bekant is och saltvattnet river därför upp gångar i det ovanförliggande istäcket som möjliggör mindre mängder av det här uråldriga vattnet att slippa ut. Vattnet är väldigt salt, har under miljontals år helt saknat tillgång till ljus och syre och är dessutom rikt på järnoxid. Detta gör att vattnet, när det flödar upp genom sprickorna i isen och kommer i kontakt med syret från jordytan, omedelbart börjar rosta. Det är denna rost som färgar vattnet blodrött när det forsar ut över den omkringliggande vita snön.

Blood Falls på Antarktis är i sanning en mystisk plats.

Blood_falls1_f_Low_Res_nsf.gov

Kanske gillar du även det här?