Chilenska flottan släpper oförklarlig UFO-video

En exceptionell nio minuter lång video fångad av en av den chilenska flottans spaningshelikoptrar släpptes nyligen för allmänheten. Videon visar klart och tydligt ett okänt objekt som rör sig över himlen. CEFAA, som är den chilenska myndighet som handhar den här typen av ärenden, har efter två års studier inte hittat någon rimlig förklaring till incidenten.

Klicka för större bild.

Det var den 11 november 2014 som en chilensk spaningshelikopter av märket Airbus Cougar AS-532 flög en rutinspaning av kusten i nordlig riktning, väster om Santiago. Ombord fanns en pilot och vid sidan av honom en tekniker eftersom man provkörde en ny WESCAM’s MX-15 HD Forward Looking Infra Red (FLIR) camera. Därför passade man på att filma lite längs kusten i samband med spaningsuppdraget. Helikoptern höll sig på cirka 4500 fot, dagen var klar och sikten mycket god. Helikoptern höll en hastighet av 132 knop, eller 244 km/h.

Klockan 13:52 upptäckte helikopterbesättningen ett märkligt objekt som svävade över havet till vänster om helikoptern. Båda besättningsmedlemmarna kunde se objektet med blotta ögat. Man uppskattade att det höll ungefär samma höjd och hastighet som helikoptern och befann sig mellan 55-65 km bort. Teknikern riktade genast kameran mot föremålet och slog på den infraröda kameran.

Kort därefter kontaktade piloten två olika radarstationer, den ena nära kusten och den andra i Santiago, för att rapportera incidenten. Ingendera av dem kunde se föremålet på sina respektive radarskärmar. Däremot kunde båda två se helikoptern klart och tydligt. Flygtrafikkontrollen kompletterade med uppgifter om att ingen trafik, varken civil eller militär, hade rapporterats i området. Inte heller helikopterns radarsystem kunde upptäcka objektet.

Teknikern följde objektet i nio minuter och tolv sekunder med kameran och spelade in huvuddelen av filmen via infraröd kamera. När man använder en infraröd kamera spelas filmen in i svartvitt. IR-kameran känner av temperaturskillnader, så ju ju varmare område som filmas desto ljusare tar det sig ut på filmen.

Den chilenska flottan lämnade omedelbart över filmmaterialet till CEFAA, Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, vilket är den chilenska myndighet som handhar flygande anomalier. Därefter vidtog ett rigoröst arbete med att försöka klarlägga vad som hände och vad man faktiskt ser på filmen. Experter kallades in, båda besättningsmedlemmarna intervjuades ett flertal gånger om vad det exakt var de sett och de fick även lämna in skriftliga rapporter om händelsen. Båda två var överens om att vad de sett var en platt, avlång, cigarrformad konstruktion med två kraftiga ljuskällor.

Det finns dock en avvikande omständighet som skiljer den här UFO-incidenten från andra liknande incidenter. Vid två olika tillfällen släppte det oidentifierade objektet ifrån sig en plym av någonting som enligt teknikern ombord på helikoptern hade ”hög termisk signal”, det vill säga att det var varmt. Man kan se händelsen cirka åtta minuter in i filmklippet. Det oidentifierade flygande objektet släpper ifrån sig en rejäl kaskad av någonting som IR-kameran avslöjar håller väldigt hög temperatur.

ch_ufo

Vad det är som avyttras från farkosten har CEFAA inte lyckats utröna. Kan det vara så enkelt som att det är vattenånga?

Under de två år som förflutit sedan händelsen har CEFAA hållit åtta möten om saken, utan att komma sanningen närmare. Förslag har framlagts att det kan vara ett medelstort flygplan som befinner sig på väg att gå in i landningsfas, men varför syntes farkosten då inte på varken helikopterns radar eller hos de landbaserade radarstationer som kontaktades? Dessutom borde ett flygplan som befann sig på den höjden hålla en avsevärt högre hastighet än 244 km/h även om det var på väg att landa. Man har även försökt förklara plymen av utsläpp som skedde från farkosten vid två olika tillfällen som den typ av slaggvatten som flygplan ibland släpper ifrån sig innan de landar. Men, om så vore, inte hade det väl givit värmeutslag på IR-kameran?

Även det chilenska flygvapnet gjorde en utredning och där konstaterade man att föremålet på filmen är verkligt, tredimensionellt och helt uppenbart kontrollerar sin egen färdväg. Det är alltså ingenting som lags på filmen i efterhand eller någon form av rymdsten som faller fritt på sin väg ner mot jorden.

Vad tror du att det var som helikopterbesättningen såg den där novemberdagen 2014? Se filmen och lämna gärna en kommentar.

Se hela filmen här:

Läs mer:
Flashback
Reddit

Kanske gillar du även det här?