Den stora månbluffen från 1835

Numera talas det ofta om så kallade ”fake news”, alltså falska nyheter som helt eller delvis bygger på spekulationer eller rena lögner. Det här är långtifrån något nytt fenomen, tvärtom. Redan 1835 slog en morgontidning i New York på stora trumman för något som skulle visa sig vara en ren rövarhistoria.

Läs mer